Medische hulp

€ 500,-
€ 0,-

DIERENNOODHULP

Geboren: 9-3-2017
In het asiel sinds: 17-3-2009
Reden medische hulp: Dierenambulances

DIERENNOODHULP heeft dit bedrag nog nodig:

€ 450,-
DIERENNOODHULP

De Dierenambulance, onderdeel van het
Dierentehuis Louterbloemen, helpt 24 uur
per dag, 365 dagen per jaar dieren in nood,
zowel zwervend aangetroffen gezelschaps-
dieren, als in het wild levende dieren zoals
egels, vogels, vleermuizen etc.

Belt u voor een gevonden dier dan wordt het dier eerst ge-
controleerd op chipnummer en registratie bij een databank.
Is het dier niet gechipt,het nummer niet geregistreerd of is
de eigenaar niet te bereiken dan kan de Dierenambulance
het dier bij Dierentehuis Louterbloemen of bij een gespecia-
liseerde opvang onderbrengen. Is het dier ziek of heeft het
letsel dan brengt de Dierenambulance het dier bij de die-
renarts. Ook dode dieren worden opgehaald.

Help mee

terug naar medische hulp

Donateurs

Onderstaande donateurs hebben inmiddels hun steun gegeven.

  1. Elly van Leijden
  2. Yvonne Brienen-Van Kerchove